Mitä on verkkosivujen saavutettavuus?

 

Saavutettava verkkopalvelu on jokaiselle helppo käyttää ja ymmärtää. Verkkopalveluiden saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivua tai verkkopalvelua, jota pystyy kuka tahansa käyttämään ja ymmärtämään. Saavutettavuudella pyritään varmistamaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet verkkopalveluiden käyttämiseen, myös vammasta tai rajoitteesta riippumatta.


Saavutettavia verkkopalveluita Suomessa tarvitsee yli miljoona ihmistä ja 500 000 tarvitsee selkokielellä kirjoitettuja kotisivuja. Verkkosivujen saavutettavuus on hyödyksi kaikille käyttäjille, mutta erityisen tärkeää se on niille, joilla on esimerkiksi näkö- tai kuulovamma, jokin toimintarajoite tai lukihäiriö.

 

Saavutettavuusdirektiivi saavutettavuuden takana

 

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta tuli voimaan 2019, tämä laki pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiiviin. Direktiivin pohjana on vuonna 2008 julkaistu WCAG-ohjeistus, jota ylläpitää ja kehittää W3C eli World Wide Web -konsortio. Laki velvoittaa sen piiriin kuuluvia noudattamaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

 

Mitä verkkopalveluita saavutettavuus koskee?

 

Saavutettavuus koskee lähes kaikkea verkkoon tuotettavaa sisältöä. Lain piiriin kuuluvat verkkosivustot ja mobiilisovellukset sekä niissä julkaistavat sisällöt, mukaan lukien mm. videot ja tiedostot. Laki koskee myös sosiaalisessa mediassa tehtyjä julkaisuja. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Facebook- ja Instagram- postausten tulee myös olla saavutettavia.

 

Keitä saavutettavuusdirektiivi koskee?

 

Kotisivujen saavutettavuus on suositeltavaa kaikille toimijoille. Saavutettavuusdirektiivi koskee tällä hetkellä julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluita. Tähän kuuluvat mm. kunnat, koulut ja virastot. Vaatimusten piirissä ovat myös vesi- ja energiahuolto sekä liikenne ja posti. Lisäksi saavutettavuusdirektiivi koskee tahoja, jotka saavat valtiolta tukea verkkopalveluihin.

 

Mikä taho valvoo verkkopalveluiden saavutettavuutta?

 

Aluehallintovirasto valvoo verkkopalveluiden saavutettavuuden toteutumista ja antaa neuvoja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa. Lain mukaan jokaisella on oikeus antaa palautetta verkkosivujen tai mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Jos verkkosivujen tai siellä olevien materiaalien saavutettavuudessa ilmenee ongelmia, AVI voi määrätä ylläpitäjän päivittämään palvelunsa saavutettavaksi tai antamaan tiedot käyttäjälle muutoin saavutettavassa muodossa.

 

Ota yhteyttä
Kirsi Hoikkala
p. 0400 636 841
kotisivut@kotisivupiste.fi