Mitä kotisivuilla pitäisi olla?

 

Kotisivujen tekeminen ja ylläpito vaatii suunnittelua ja resursseja, paitsi mm. julkaisujärjestelmän ja lisäosien päivittämisen osalta, myös sisällön päivittämisen ja tuottamisen osalta. Vaikka yrityksellä olisikin toimivat kotisivut, mutta niissä ei ole juurikaan sisältöä, saattaa niiden löytyminen esimerkiksi hakukoneiden kautta olla haastavaa. Sivut löytyvät kyllä suoran osoitteen kautta, jolloin olemassa olevat asiakkaat osaavat niitä hakea, mutta uusien asiakkaiden hankkiminen niiden kautta saattaa olla haastavaa. Tiedän kyllä yrityksiä, jotka eivät ns. tarvitse lisää asiakkaita, vaan haluavat ainoastaan yhteystietojensa löytyvän netistä. Tällöin varmasti riittää juurikin se, että yritys löytyy suoran osoitehaun perusteella ja nettisivuilla on ainoastaan yhteystiedot.

 

Asiakkaiden profilointi

 

Suurin osa yrityksistä tavoittelee uusia kävijöitä kotisivuilleen ja asiakkaakseen. Hakukoneiden käyttö palvelun tai tuotteen etsimiseen on varsin yleistä. Kotisivun sisältöä suunnitellessaan kannattaa miettiä tarkkaan, mitä arvoa tai minkä ratkaisun tarjoamasi palvelut ja tuotteet tarjoavat asiakkaallesi ja kirjoittaa siitä sisältöä kotisivuillesi. Ketkä ovat yrityksesi asiakkaita ja millaista sisältöä juuri he kaipaavat. Sisällön kirjoittamisessa kannattaa muistaa, että erilaiset asiakkaat kaipaavat erilaista tietoa tuotteesta tai palvelusta. Oman asiakaskunnan profilointi voi auttaa tässä työssä. Asiakkaat voi jakaa eri ryhmiin esimerkiksi heidän ostokäyttäytymisensä, iän, sukupuolen ja asiakasuskollisuuden perusteella. Lisäksi voi haastatella nykyisiä asiakkaitaan ja kysellä heidän mielipiteitään esimerkiksi tuotetarjonnastasi, kotisivujen sisällöstä, sivujen käytettävyydestä yms.

 

Kannattaako valmiiden tuotetekstien käyttö kotisivuilla?

 

Kilpailijoiden tai tukkureiden sivujen tarkkailusta ja toiminnasta voi saada myös hyviä vinkkejä omaan toimintaansa tai kotisivujen sisältöön. Kopioimaan ei kuitenkaan kannata ryhtyä vaan etsiä pikemminkin innoitusta omien ideoiden jalostamiseen. Google tunnistaa kopioidun tekstin eikä arvosta sitä. Kannattaakin pyrkiä kirjoittamaan yksilöllistä sisältöä, joka tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja sitouttaa heitä palveluittesi käyttäjäksi. Vaikka kaupassasi olisikin tietyn tukkurin tuotteita ja tukkurilla olisi tuotteista valmiit tekstit, kirjoita niistä omat yksilölliset tekstit omille sivuillesi. Varmista kuitenkin, että tuote löytyy kaupastasi myös sen oikealla nimellä.

 

Asiakasreferenssit kotisivuilla

 

Asiakasreferenssien käyttö kotisivuilla on myös hyvä tapa esitellä omaa osaamistaan. Asiakasreferenssien käytössä täytyy tietysti muistaa kysyä asiakkaalta lupa referenssin käyttöön, olipa kyseessä asiakasyritys tai yksityishenkilö. Refenssejä kannattaa myös pitää ajantasalla, jolloin uudet asiakkaat näkevät, että toiminta on aktiivista. Vanhimpia referenssejä kannattaa aika ajoin poistaa, jotta referenssit pysyvät tuoreina.

 

Kysy lisää kotisivujen sisällön tuottamisesta

Kirsi Hoikkala
p. 0400 636 841